Introducción

Aquest portal vol fer valdre les dades útils que posseeix la corporació municipal i posar-les l'abast de la ciutadania per agilitzar i facilitar la informació que puga resultar-los d'interés.

S'han habilitat en la columna de l'esquerra uns registres en què es trobarà aquesta informació organitzada i fàcil de cercar, mitjançant la qual es podrà accedir a la informació actualitzada i viva. Per començar, s'hi troben uns registres, que s'ampliaran a mesura que es dispose de la informació d'una manera estructurada, sempre respectant la protecció de dades i la intimitat de les persones físiques. En aquests registres es trobaran dades d’interés general per a la ciutadania, de gestió administrativa i d'actuacions polítiques dels representants al Plenari.

El portal forma part d’un conjunt de ferramentes de la tecnologia de la informació, per a garantir la llei de transparència, accés a la informació i bon govern en aquest municipi. Per tot açò hem desenvolupat diferents portal webs com:

http://governobert.lapobladevallbona.es/es

Con servicios como el de

participacion
Participación
cita previa
Cita previa
galeria comercial
Galería comercial
visor de presupuestos
Visor de presupuestos
transparencia local
Transparencia local
datos abiertos
Datos abiertos

El open data es una filosofía y una práctica que necesita que ciertos datos sean de libre acceso para todo el mundo, sin limitaciones técnicas o legales. En el sector público, tener acceso a los datos de la administración garantiza la transparencia, la eficiencia y la igualdad de oportunidades a la hora de crear valor. La transparencia que se pueden consultar y tratar datos que provienen directamente de las fuentes oficiales, la eficiencia para que ciudadanos y organizaciones pueden crear servicios de forma más ajustada en colaboración con la administración; y la igualdad de oportunidades para el acceso es el mismo para todos.