Introducció

Aquest portal vol fer valdre les dades útils que posseeix la corporació municipal i posar-les l'abast de la ciutadania per agilitzar i facilitar la informació que puga resultar-los d'interés.

S'han habilitat en la columna de l'esquerra uns registres en què es trobarà aquesta informació organitzada i fàcil de cercar, mitjançant la qual es podrà accedir a la informació actualitzada i viva. Per començar, s'hi troben uns registres, que s'ampliaran a mesura que es dispose de la informació d'una manera estructurada, sempre respectant la protecció de dades i la intimitat de les persones físiques. En aquests registres es trobaran dades d’interés general per a la ciutadania, de gestió administrativa i d'actuacions polítiques dels representants al Plenari.

El portal forma part d’un conjunt de ferramentes de la tecnologia de la informació, per a garantir la llei de transparència, accés a la informació i bon govern en aquest municipi. Per tot açò hem desenvolupat diferents portal webs com:

http://governobert.lapobladevallbona.es

Amb serveis com el de

participacion
Participació
cita previa
Cita prèvia
galeria comercial
Galeria comercial
visor de presupuestos
Visor de pressupostos
transparencia local
Transparència local
datos abiertos
Dades obertes

L'open data és una filosofia i una pràctica que necessita que certes dades siguen de lliure accés per a tothom, sense limitacions tècniques o legals. En el sector públic, tindre accés a les dades de l'administració garanteix la transparència, l'eficiència i la igualtat d'oportunitats a l'hora de crear valor. La transparència perquè es poden consultar i tractar dades que provenen directament de les fonts oficials, l'eficiència perquè ciutadans i organitzacions poden crear serveis de forma més ajustada en col·laboració amb l'administració; i la igualtat d'oportunitats perquè l'accés és el mateix per a tothom.