Introducció

Aquest portal vol fer valdre les dades útils que posseeix la corporació municipal i posar-les l'abast de la ciutadania per agilitzar i facilitar la informació que puga resultar-los d'interés.

S'han habilitat en la columna de l'esquerra uns registres en què es trobarà aquesta informació organitzada i fàcil de cercar, mitjançant la qual es podrà accedir a la informació actualitzada i viva. Per començar, s'hi troben uns registres, que s'ampliaran a mesura que es dispose de la informació d'una manera estructurada, sempre respectant la protecció de dades i la intimitat de les persones físiques. En aquests registres es trobaran dades d’interés general per a la ciutadania, de gestió administrativa i d'actuacions polítiques dels representants al Plenari.

El portal forma part d’un conjunt de ferramentes de la tecnologia de la informació, per a garantir la llei de transparència, accés a la informació i bon govern en aquest municipi. Per tot açò hem desenvolupat diferents portal webs com:

http://governobert.lapobladevallbona.es

Amb serveis com el de

Participació

Cita prèvia

Galeria comercial

Visor de pressupostos

Transparència local

Dades obertes


L'open data és una filosofia i una pràctica que necessita que certes dades siguen de lliure accés per a tothom, sense limitacions tècniques o legals. En el sector públic, tindre accés a les dades de l'administració garanteix la transparència, l'eficiència i la igualtat d'oportunitats a l'hora de crear valor. La transparència perquè es poden consultar i tractar dades que provenen directament de les fonts oficials, l'eficiència perquè ciutadans i organitzacions poden crear serveis de forma més ajustada en col·laboració amb l'administració; i la igualtat d'oportunitats perquè l'accés és el mateix per a tothom.